چه چیزی Cosmos Hub را به یک شهر بندری مجازی تبدیل می کند

تصویر
Cosmos - اینترنت بلاک چین هکر عکس پروفایل ظهر

Cosmos – اینترنت بلاک چین

اقتصاد باز، مقیاس پذیر و به هم پیوسته آینده. $ATOM

بلاک چین ها شهرهای مجازی هستند: مناطق تبادل اقتصادی و فرهنگی، جایی که زیرساخت های مشترک باعث ایجاد حس متقابل مکان و بافت اجتماعی مشترک می شود.

بیت کوین یک شهر است. زنجیره اصلی برنامه خاص. بیت کوین علیرغم حداقل مجموعه ویژگی هایش، توسط یک اکوسیستم غنی از مشتریان، صرافی ها و لایه های ۲ احاطه شده است. به همین ترتیب، اتریوم یک کلان شهر گسترده با منطقه مالی به سرعت در حال گسترش است، به طوری که هزینه های زندگی مردم را به حومه شهر سوق می دهد.

شهرهای کوچک زیادی وجود دارند که به خوبی به ساکنان خود خدمات ارائه می دهند، اما بسیاری از…