چشم انداز مدیر استخدام در مصاحبه های فناوری

عکس پروفایل نویسنده

بسیاری از داوطلبان هرگز در صندلی مصاحبه کننده نباشند. من امیدوارم که دیدگاهی متفاوت با نامزدها داشته باشم تا آنها بتوانند متناسب با آن آماده شوند و می تواند به عنوان راهنمای استخدام مدیران عمل کند.

مصاحبه های فناوری باید با روشی انجام شود تا بهترین نتیجه را از داوطلب کسب کنید و اطمینان حاصل کنید که آنها تجربه لذت بخشی دارند. به دنبال استخدام باشید تا رد کردن. یک مصاحبه موفق ، قادر به تصمیم گیری برای ادامه کار یا عدم تصمیم گیری است و این که داوطلب مجدداً در شرکت شما اقدام کند.

چگونه یک مصاحبه موفق انجام دهیم

تعادل در انجام مصاحبه های موفقیت آمیز وجود دارد ، هر مبحث شبیه موجی است که به شن می آید ، شما موضوع را تا آنجا که می توانید بیاورید و سپس به سرعت عقب نشینی می کند و سوال بعدی شروع می شود.

  • اطمینان حاصل کنید که آنها نوشیدنی می خورند و بین دوره ها استراحت می کنند.
  • اگر آنها به حد دانش خود رسیده اند به سرعت حرکت کنید.
  • اگر بیش از حد پاسخ می دهند ، حرف آنها را قطع کرده و حرکت دهید.
  • اگر آنها از مسیر خارج می شوند ، آنها را قطع کرده و دوباره تمرکز کنید.

اگر در پایان مصاحبه می توانید ادامه کار یا توقف را تعیین کنید ، پس موفق بوده اید. اگر بله قطعی آن را احساس نمی کنید ، نه آن است. تمرکز خود را در حین مصاحبه بر روی این تصمیم نهایی حفظ کنید.

آماده سازی

قبل از شروع مصاحبه ها ، مدیر استخدام تعیین کرده است …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور