چرا OpenAI باید منبع باز شود؟

خیلی طولانی نخوانده

OpenAI در یک نبرد حقوقی بالا با ایلان ماسک است. ماسک از این شرکت شکایت می کند تا مدل های پیشگامانه هوش مصنوعی خود را منبع باز کند. ساخت مدل های مرزی مانند منبع باز GPT-4 نوآوری را در این زمینه تسریع می کند. منبع باز مدل های آن نیز OpenAI را صادقانه و پاسخگو نگه می دارد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور