چرا موسیقی چنین تأثیر احساسی بر انسان دارد؟

آستین12 نوامبر 2020 ، 1:48 صبح

ریچارد-کوبینا خنده دار است ، می خواستم بگویم ، حدس من این است که انسانهای اولیه از صداهایی استفاده می کردند که ما آنها را موزیکال صدا می کردیم تا به یکدیگر سیگنال بدهند ، هنگام شکار یا در نبرد ، سپس در نهایت ، در زندگی روزمره. مثل الان: برای جلب توجه از سوت کوتاه و کوتاه استفاده می کنیم. یا بدنام “سوت گرگ”. نکته این است که ، من فکر می کنم موسیقی برای اولین بار به عنوان یک روش سیگنالینگ مورد استفاده قرار گرفت که مغز ما را سخت خسته می کند ، حتی ممکن است کد ژنتیکی ما باشد ، به طوری که برخی از صداها باعث می شود راه های خاصی را احساس کنیم.

این حداقل تئوری من است. جنبه سیگنالینگ ، من فکر می کنم این خوب است ، اما ارتباط با احساساتی که اکنون با شنیدن موسیقی داریم ، فقط یک حدس و گمان محض است.