چرا من Gootstrap Grid را به CSS Grid ترجیح می دهم

عکس پروفایل نویسنده

چگونه می توان عنوان Sling Bag و جزئیات آن را در حالی که در یک صفحه نمایش کوچک است ، در زیر تصویر کیف دستی قرار داد؟

این صفحه به لطف بوت استرپ است!

class="customer-details row" <div class="contact-information col-xl-7 col-lg-7 col-md-7 col-12"

Contact InformationRecipient's Delivery AddressAdditional Information

Complete

Your Basket

#

Sling Bag

Price: sh.700

Quantity: 3

...
سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  دلایل حریم خصوصی داده ها مهم است