چرا به ما آگاهانه برای توسعه یک فناوری بازیافت جدید آگاهانه 10 هزار پوند کمک هزینه تحقیق و توسعه دادیم

استارت آپ محیط زیست Consciously Aware 10،000 پوند کمک هزینه تحقیق و توسعه از آژانس برتر طراحی UX Creative Navy دریافت کرد. با هم ، شرکت های شریک در نظر دارند یک برنامه تلفن همراه روبرو با مصرف کننده ایجاد کنند که کارایی فرآیند بازیافت را بسیار بهبود بخشد.

داستان کامل را بخوانید