چرا بلاک چین ها نیاز به سرمایه گذاری در سرعت ورود به وب 3 دارند؟

خیلی طولانی نخوانده

سرعت نقش اساسی در افزایش تجربه کاربر و ایجاد پذیرش گسترده برنامه‌های مبتنی بر بلاک چین دارد. با سرمایه گذاری روی سرعت، بلاک چین ها می توانند موانع ورود را کاهش دهند، پایگاه کاربر گسترده تری را جذب کنند و اکوسیستمی پر جنب و جوش از dApps، بازارهای NFT و پروتکل های DeFi را تقویت کنند.