چرا برندها باید به رسانه های اجتماعی Web3 روی بیاورند؟

خیلی طولانی نخوانده

استفاده از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) در کمپین‌های بازاریابی، حس انحصار را برای مشتریان فراهم کرده است. از NFT ها می توان برای پاداش دادن به مشتریان برای خرید، ایجاد محتوا و ایجاد علاقه در میان سایر کاربران استفاده کرد. پس از رونق کریپتو در سال 2021، برندهای بزرگی مانند __[Nike](https://www.coindesk.com/business/2021/09/30/dolce-gabbanas-first-nft-collection-for-57-m/) مجموعه های NFT را راه اندازی خواهد کرد.