چرا انبارهای داده غیرمتمرکز آینده فناوری Web3 هستند؟

آینده وب 3: ظهور انبارهای داده غیرمتمرکز

بلاک چین و کلان داده اغلب به عنوان فناوری های انقلابی مورد ستایش قرار می گیرند و هم افزایی بالقوه آنها در حال تغییر شکل صنایع در سطح جهانی است. در ابتدا، داده های بزرگ و بلاک چین ممکن است به نظر مستقل عمل کنند: داده های بزرگ حجم وسیعی از اطلاعات را پردازش می کند، در حالی که بلاک چین سوابق ایمن و غیرمتمرکز را حفظ می کند. با این حال، این دیدگاه مکمل قدرتمندی آنها را نادیده می گیرد. دفتر کل توزیع شده بلاک چین می تواند داده های بزرگ را با ارائه ذخیره سازی داده های تایید شده و تغییرناپذیر افزایش دهد. هنگامی که این فناوری ها با هم ترکیب شوند، تحول صنعت را به طور موثرتر از هر یک به تنهایی تسریع می کنند. این مقاله به بررسی پروژه‌های امیدوارکننده بلاک چین و کلان داده در زمینه Web3 می‌پردازد، با تمرکز بر نحوه تلاقی آنها و پیامدهای آنها.

بلاک چین یک شریک ایده آل برای داده های بزرگ است، زیرا یک دفتر کل غیرقابل تغییر و امن را فراهم می کند که یکپارچگی داده ها را تضمین می کند. در حالی که کلان داده بر تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ برای بینش تمرکز می کند، بلاک چین تضمین می کند که این مجموعه داده ها ضد دستکاری و تأیید شده باشند. این هم افزایی یکپارچگی داده ها را افزایش می دهد و فرصت های جدیدی را برای خدمات و برنامه های غیرمتمرکز (dApps) ایجاد می کند.

نوآوری با لایه محاسباتی قابل تأیید

یکی از پروژه های نوآورانه در این تقاطع فضا و زمان است، یک داده غیرمتمرکز…

Source link