چاپ پول: «فیل در اتاق» زشت که رسانه های جریان اصلی نادیده می گیرند

اعداد رسمی تورم CPI در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش یافت. تورم منطقه یورو به 4.1 درصد افزایش یافت و تورم ایالات متحده به بالاترین حد در 30 سال گذشته رسید. هرچه پول بیشتری در گردش باشد، ارزش آنها کمتر است. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا با نادیده گرفتن آن و ریختن گاز بیشتر روی آتش وضعیت را بدتر می کنند. اکثر افراد ثروتمند متوجه شده اند که تورم باقی مانده است و بیت کوین و سهام را به جای پول کاغذی انتخاب می کنند.