پیگیری اعتماد: افزایش اعتماد کاربران به محصولات مولد هوش مصنوعی

خیلی طولانی نخوانده

با این حال، دوگانگی در نحوه احساس کاربران نهایی در مورد انقلاب Generative AI وجود دارد. به عنوان مثال، 46 درصد از آمریکایی ها به همان اندازه نگران هوش مصنوعی (هوش مصنوعی) هستند. این نوع بی اعتمادی و شک و تردید کاربران، پتانسیل پذیرش هوش مصنوعی را دارد. چند راه برای کاهش محتوای نادرست یا گمراه‌کننده تولید شده توسط مدل‌های زبان بزرگ چیست؟ چگونه شرکت‌ها می‌توانند محصولاتی بسازند که کاربران نه تنها آن‌ها را دوست داشته باشند، بلکه به آن‌ها اعتماد کنند؟