پیش فروش پنگویانا با تقریباً 300 SOL در 2 ساعت عرضه می شود

خیلی طولانی نخوانده

Penguiana پیش فروش مورد انتظار $PENGU خود را راه اندازی کرده است. در عرض دو ساعت پس از پخش زنده، بازی کسب درآمد با موضوع پنگوئن تقریباً 300 SOL جمع آوری کرده است. هدف این پروژه جلب مشارکت کاربران در اکوسیستم رمزنگاری است، به ویژه آنهایی که تمایل زیادی به میم کوین دارند.