پوشش کد: چگونه می توان اندازه گیری کرد که به اندازه کافی آزمایش انجام داده اید

برنامه‌ای با پوشش کد بالا، که به صورت درصد اندازه‌گیری می‌شود، هنگام اجرای مجموعه آزمایشی آن، کد منبع بیشتری اجرا می‌شود، که نشان می‌دهد نسبت به برنامه‌ای با پوشش کد کم، شانس کمتری برای داشتن باگ‌های نرم‌افزاری کشف‌نشده دارد. ابزارهای پوشش کد از یک یا چند معیار برای تعیین نحوه استفاده یا عدم استفاده از کد شما در طول اجرای مجموعه آزمایشی استفاده می‌کنند. این معیارها معمولاً به عنوان درصد پوشش نشان داده می شوند – تعداد موارد آزمایش شده واقعی تقسیم بر کل موارد موجود در کد منبع شما (موارد آزمایش شده / موارد یافت شده)