ویزای جدید دیجیتال عشایر Ittrza

خیلی طولانی نخوانده

ایتالیا، ترکیه و آفریقای جنوبی برنامه های دیجیتالی ویزای عشایری خود را راه اندازی کرده اند. هر یک از این کشورها چارچوب مقررات رمزنگاری خاص خود را برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارند تا عملیاتی را با رمزارز ارائه دهند. برای دریافت این ویزا، تایید درآمد معمولی 28000 یورو در سال یا حدود 2300 یورو در ماه ضروری است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور