وعده ها و چالش های انقلاب دیجیتال جهانی

خیلی طولانی نخوانده

فناوری‌های دیجیتال فرصت‌های بسیار زیادی را برای رشد اقتصادی، توانمندسازی و رسیدگی به چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب و هوا ارائه می‌دهند. با این حال، آنها همچنین با خطرات قابل توجهی از جمله تهدیدات امنیت سایبری، نگرانی های مربوط به حریم خصوصی و انتشار محتوای مضر همراه هستند. ایجاد تعادل بین این مزایا و چالش ها مستلزم نوآوری، همکاری و مدیریت فناوری مسئولانه است.