هیئت مدیره OpenAI مدیر عامل شرکت سام آلتمن را برکنار کرد: جدول زمانی رویدادها را از طریق @sejournal، @kristileilani کاوش کنید

جدول زمانی رویدادهای مربوط به تصمیم OpenAI برای برکناری سام آلتمن از سمت مدیرعاملی را که منجر به خرید احتمالی آلتمن، گرگ براکمن و همکاران مایکروسافت می‌شود، بررسی کنید.

The post هیئت OpenAI مدیر عامل سام آلتمن را برکنار کرد: جدول زمانی رویدادها را کاوش کنید اولین بار در مجله موتور جستجو ظاهر شد.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  بک لینک چیست؟ چگونه می توان پیوند دریافت کرد تا جریمه نشویم؟