هک زباله الکترونیکی چیست؟ | HackerNoon

خیلی طولانی نخوانده

بیشتر زباله‌های الکترونیکی به محل‌های دفن زباله می‌روند، که برای محیط زیست و امنیت شخصی مضر است. اگر افراد به طور نادرست دستگاهی را دور بیندازند، هکرها می توانند اطلاعات شخصی آنها را از درایوهای فیزیکی سرقت کنند. برای جلوگیری از هک زباله های الکترونیکی هنگام دور انداختن یک دستگاه، سیستم های ذخیره سازی داده ها را خرد کنید، از Boot و Nuke Darik استفاده کنید، از رمزگذاری داده ها استفاده کنید و از اشخاص ثالث معتبر استفاده کنید.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور