هوش نرم افزاری: نحوه کنترل کیفیت در 6 مرحله عملی

؛

عکس پروفایل نویسنده

عکس سرب توسط ماکس دوزیج بر شل کردن

وجود دارد 6 مرحله عملی زیر هر تیم مهندسی باید آن را دنبال کند کنترل کیفیت نرم افزار آنها را کنترل کنند. و اگر می خواهید در مدیریت سلامت و کارایی توسعه نرم افزار خود سطح بالایی کسب کنید ، قسمت پاداش را بررسی کنید و از هوش نرم افزاری برخوردار شوید.

همه تیم های محصول می خواهند محصولات با کیفیت بالا ارائه دهید برای پاسخگویی به نیازهای مشتری و افزایش رضایت مشتری به کاربران نهایی. بنابراین ، تیم های مهندسی سعی در ساختن دارند نرم افزار و سیستم های قابل اعتماد تر ، ایمن تر ، پایدارتر و با کارایی بالا.

1. فعالیت های کدگذاری را ردیابی و تجسم کنید

توسعه نرم افزار روند یک است جعبه سیاه. اگر می خواهید داخل جعبه را ببینید ، باید سعی کنید تمرکز بر فعالیت های توسعه از تیم شما ، مانند کد متعهد می شود ، فشار می آورد ، درخواست های کشیدن / ادغام و چرخه بررسی کد را می دهد. تجسم این فعالیت ها فراهم می کند بینش عملی به فرایندهای توسعه خود کمک می کند تا تنگناها را شناسایی کنید ، زمان سربازی را کاهش دهید ، و افزایش بهره وری توسعه.

وارسی تجزیه و تحلیل Git و درخواست تجزیه و تحلیل درخواست ابزارهایی مانند داشبورد QA، Pluralsight Flow و GitHub Insight.

2. کیفیت کد منبع را تحلیل کنید

شما می توانید کیفیت کد را به عنوان سنگ بنای کیفیت نرم افزار در نظر بگیرید. بررسی کنید عمل…

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور