هوش مصنوعی و سئو: ازدواج ساخته شده در بهشت ​​یا جهنم؟

از زمان تاسیس ، موتورهای جستجو از عوامل اصلی جستجو به الگوریتم های پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) تبدیل شده اند. این فناوری های نوآورانه از دو دیدگاه کاملاً مخالف بر فضای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) تأثیر می گذارند.

داستان کامل را بخوانید