هوش مصنوعی: نگرانی‌ها و فرصت‌ها در یک جامعه دیجیتالی در حال شکوفایی

آینده کار در همکاری بین انسان‌ها و هوش مصنوعی نهفته است، جایی که فناوری توانایی‌های طبیعی ما را افزایش می‌دهد و به ما امکان می‌دهد استراتژیک‌تر و خلاقانه‌تر فکر کنیم و به ما قدرت می‌دهد تا نوآوری در محل کار را هدایت کنیم.

«دمیس حسابیس»

هوش مصنوعی مفهوم جدیدی نیست. با ظهور Generative AI، هیجان زیادی پیرامون توسعه ابزارهای مختلف وجود دارد. بسیاری از مردم علاقه مند به تولید محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. با این حال، با ادامه این روند، هکرهای کلاه سیاه فرصتی برای سوء استفاده از نقاط ضعف در محصولات مختلف می بینند. توجه به این نکته مهم است که هیچ چیز را نمی توان به طور کامل ایمن کرد. همیشه نقاط ضعفی وجود دارد که باید کشف شود!

هنگامی که ما از محصولات هوش مصنوعی برای افزایش بهره وری حمایت می کنیم، بخش قابل توجهی از نیروی کار ما از جایگزینی در زمینه هایی که می تواند از انسان ها بهتر باشد می ترسند. برخی از نقش‌های شغلی جایگزین خواهند شد، اما نقش‌های جدیدی ایجاد خواهند شد که فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با هوش مصنوعی به کجا می رویم؟

آیا ما در خطر جایگزینی با این انقلاب هستیم؟

اگر هوش مصنوعی بیش از حد ارزیابی شود چه؟

ترس از جایگزین شدن در عصر مولد

در عصر هوش مصنوعی مولد، مشاغل یقه سفید ممکن است ظرف 5 تا 10 سال جایگزین شود. به گفته برخی از کارشناسان، هوش مصنوعی می تواند در ورود داده ها، نوشتن مقاله برای شرکت ها، خدمات مشتری و…

Source link