هوش مصنوعی مولد برای مهندسی نرم افزار: چشم انداز و نتیجه گیری

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Anh Nguyen-Duc، دانشگاه جنوب شرقی نروژ، BøI Telemark، Norway3800 و دانشگاه علم و فناوری نروژ، تروندهایم، نروژ7012.

(2) Beatriz Cabrero-Daniel، دانشگاه گوتنبرگ، گوتنبرگ، سوئد.

(3) آدام پرزیبیلک، دانشگاه صنعتی گدانسک، گدانسک، لهستان.

(4) Chetan Arora، دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا.

(5) Dron Khana، دانشگاه آزاد Bozen-Bolzano، Bolzano، ایتالیا؛

(6) توماس هردا، پست اتریش – Konzern IT، وین، اتریش.

(7) عثمان رفیق، دانشگاه آزاد Bozen-Bolzano، Bolzano، ایتالیا.

(8) Jorge Melegati، دانشگاه آزاد Bozen-Bolzano، Bolzano، ایتالیا؛

(9) Eduardo Guerra، دانشگاه آزاد Bozen-Bolzano، Bolzano، ایتالیا؛

(10) Kai-Kristian Kemell، دانشگاه هلسینکی، هلسینکی، فنلاند.

(11) میکا سااری، دانشگاه تامپر، تامپر، فنلاند.

(12) Zheying Zhang، دانشگاه تامپره، تامپره، فنلاند.

(13) هوی لی، دانشگاه ملی ویتنام هوشی مین، شهر هوچیمین، ویتنام و دانشگاه فناوری شهر هوشی مین، شهر هوچیمین، ویتنام؛

(14) تو کوان، دانشگاه ملی ویتنام هوشی مین، شهر هوچیمین، ویتنام و دانشگاه فناوری شهر هوشی مین، شهر هوچیمین، ویتنام؛

(15) پکا آبراهامسون، دانشگاه تامپره،…