هوش مصنوعی در مقابل قانون: پیچیده است

وکلا باید هزینه رو به رشد هوش مصنوعی را در نظر بگیرند و یک شیوه زندگی قانونی ایجاد کنند که مکمل هزینه انسان باشد. بازار حقوقی شاهد افزایش نرخ رقابت ، از دست دادن کارآیی در حمل و نقل صادرکنندگان ، تزریق رقابت جدید و قدرت توقف ناپذیر نوآوری های تکنولوژیکی است. وکلایی که از هوش مصنوعی استفاده می کنند از قضاوت حرفه ای بی طرفانه خود استفاده خواهند کرد ، یک مهارت شناختی مرتبه بالاتر که نیاز به تفکر انتقادی و خلاقیت دارد ، اما آنها به لطف هوش مصنوعی و تولید محاسبات شناختی سریعتر ، هوشمندتر و کارآمدتر این کار را انجام می دهند. متخصصان حقوقی با تمرکز بر آثار هنری مهم ، دشوار و مهم برای مشتریان خود ، قضاوت تخصصی بی طرفانه انجام می دهند.

تصویر
عکس پروفایل کریستین چن هکر ظهر

عکس توسط موسسه حقوقی Tingey Injury بر چلپ چلوپ کردن

هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشینی در حال حاضر به تعدادی از نهادهای نظارتی و بخش های حقوقی راه یافته است.

پیشرفتهای چشمگیر در عصر هوش مصنوعی باعث ایجاد برخی از آنها شده است
متخصصان حقوقی نگران باشند که حرفه آنها ممکن است به زودی تبدیل به یک شود
قربانی دره سیلیکون

ظاهراً هوش مصنوعی و فناوری حقوقی نمی تواند حرفه وکالت را از بین ببرد
وجود داشتن. فناوری با افزایش دقت و کارایی سوار از رشد و تولید حمایت می کند.

الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی در حال تغییر نتایج در انطباق شرکت ها هستند …