هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی: ملاحظات اخلاقی هوش مصنوعی و الگوریتم ها در شکل دادن به تعاملات رسانه های اجتماعی

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی می‌پردازد، تکامل آن و نقش محوری هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها در شخصی‌سازی محتوا را بررسی می‌کند. این پیامدهای اخلاقی، مانند نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی و سوگیری، که از استفاده از داده‌های مصرف‌کننده توسط شرکت‌هایی مانند Meta ناشی می‌شود، را مورد بحث قرار می‌دهد. این مقاله همچنین پتانسیل الگوریتم‌ها برای ایجاد اتاق‌های پژواک و نیاز به اقدامات نظارتی برای رسیدگی به سوگیری الگوریتمی را بررسی می‌کند، با هدف رویکردی متعادل بین نوآوری و حفاظت از کاربر در چشم‌انداز دیجیتالی که به سرعت در حال تکامل است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور