هنر نامگذاری: راهنمای CSS

من بسیاری از توسعه دهندگان را شنیده ام که می گویند از CSS متنفر هستند. از نظر من ، این امر به دلیل عدم اختصاص وقت برای یادگیری CSS است. بنابراین در اینجا آخرین پست من است ، من در مورد چند جلسه نامگذاری برای شما صحبت می کنم که کمی از استرس شما صرفه جویی می کند و ساعت های بی شماری را کاهش می دهد.

داستان کامل را بخوانید