همه گیری کووید-19 اینگونه به نظر می رسد

خیلی طولانی نخوانده

در محیط رسانه ای پر انتخاب امروزی، موتورهای جستجو نقش مهمی در اطلاع رسانی به افراد و جوامع در مورد آخرین رویدادها دارند. اهمیت الگوریتم‌های جستجو در زمان بحران حتی بیشتر می‌شود، زمانی که کاربران به جستجوی اطلاعات برای درک علل و پیامدهای وضعیت فعلی می‌پردازند و در مورد مسیر عمل خود تصمیم می‌گیرند. در مقاله خود، ما یک ممیزی مقایسه ای انجام می دهیم که چگونه موتورهای جستجوی مختلف اطلاعات بصری مربوط به COVID-19 را اولویت بندی می کنند و چه پیامدهایی برای نمایش پاند دارد.