هشینگ در بلاک چین چیست: راهنمای مبتدیان

الگوریتم هش بیت کوین SHA-256 یا Secure Hashing Algorithm 256 بیتی است. این الگوریتم یک تابع رمزنگاری یک طرفه است زیرا داده های اصلی را می توان از طریق رمزگشایی بازیابی کرد. اجرای یک تابع هش رمزنگاری برای جلوگیری از تراکنش های تقلبی مفید است. [double spends](https://hackernoon.com/51percent-explaining-the-network-disruption) در بیت کوین. هر هش بعدی به هش قبلی گره خورده است، بنابراین سازگاری همه بلوک ها تضمین می شود. این الگوریتم با هش بلاک چین مرتبط است زیرا این الگوریتم برای تأیید تراکنش ها و تولید بلوک های جدید مفید است.