هدف جدید یوتیوب ایجاد ترندهای ویروسی در لباس های کوتاه است

YouTube برچسب «Add Yours» را برای Shorts آزمایش می‌کند و به سازندگان اجازه می‌دهد گرایش‌ها را شروع کنند و بینندگان پاسخ دهند.

  • یوتیوب در حال آزمایش استیکر «Add Yours» برای Shorts است.
  • این ویژگی به سازندگان اجازه می‌دهد گرایش‌ها را آغاز کنند و بینندگان را پاسخ دهند.
  • در حال حاضر برای تعداد محدودی از کانال ها در دسترس است.

Source link