نکات پیشگامانه در مورد نحوه استفاده از XPath در سلنیوم

شناسایی عنصر همیشه پیچیده ترین قسمت بوده و بنابراین به رویکردی دقیق و صحیح نیاز دارد. اگر نمی توانید عناصر را با رویکردهای آسان در دسترس مانند شناسه ، کلاس ، نام ، پیوند یا برچسب پیدا کنید ، XPath در سلنیوم می تواند به شما کمک کند. یافتن عناصر پویا همیشه منطقه درد بوده است در حالی که شما می خواهید اسکریپت ها را خودکار کنید ، تنها پرتوی امید برای مقابله با چنین fiascos XPath است. در مقاله فعلی من ، مراحل تعیین مکان یک عنصر از طریق XPath در سلنیوم و روشهای مختلف آن را جستجو خواهم کرد.

داستان کامل را بخوانید