نقش هوش مصنوعی در پاسخ به هازمت

هوش مصنوعی (AI) در تجزیه و تحلیل دقیق و کارآمد داده ها برتری دارد. در حالی که این مزایا تقریباً برای هر صنعتی اعمال می شود، محیط های کاری پرخطر ممکن است بیش از بسیاری از آنها از آنها سود ببرند. پاسخ Hazmat یکی از موارد استفاده خاص اما امیدوارکننده برای این فناوری است.

پاسخ حزمت چیست؟

پاسخ Hazmat به مدیریت حوادث مربوط به مواد خطرناک اشاره دارد. OSHA تشخیص می دهد بیش از 130 مورد از این مواد شیمیایی، همه آنها نیاز به رسیدگی مناسب، ذخیره سازی و روش های واکنش اضطراری دارند. در حالی که پیشگیری از تصادف با این مواد بهترین است، کسب و کارها باید یک برنامه رسمی برای رسیدگی به حوادث ایمنی در صورت بروز داشته باشند.

این طرح‌های پاسخ معمولاً هشت مرحله را دنبال می‌کنند:

  1. مدیریت سایت
  2. شناسایی خطر
  3. ارزیابی ریسک
  4. تجهیزات حفاظتی
  5. مدیریت اطلاعات
  6. اجرای برنامه عملیاتی
  7. آلودگی زدایی
  8. بررسی پس از حادثه

شکل ظاهری هر یک از این مراحل بین حوادث متفاوت است. در همه موارد، سازمان‌ها باید با هر یک از آنها با دقت اما سریع برخورد کنند تا آسیب به تجهیزات را به حداقل برسانند و از افراد مجاور محافظت کنند. در حالی که این امر معمولاً به متخصصان انسانی مربوط می شود، هوش مصنوعی بهبودهای لازم را در کل فرآیند به ارمغان می آورد.

چگونه هوش مصنوعی پاسخ Hazmat را بهبود می بخشد

استفاده از هوش مصنوعی در پاسخگویی Hazmat یک روش نسبتا جدید است، اما چندین …

Source link