نظر: ردیابی توسط Google هیچ اشکالی ندارد

شما از شرکتهایی که اطلاعات شما را جمع آوری می کنند سود می برید. خدماتی مانند TikTok یا Google Assistant بدون اطلاعات شما تقریباً خوب نخواهد بود.

تصویر
عکس پروفایل Der.io Hacker Noon

Der.io

علاقه مندان به فناوری | استونک

عکس پروفایل ظهر هکر Der.io

برچسب ها

به هکر نون بپیوندید