نظارت رایگان بر فرایندها و سرورها در 3 مرحله آسان

Heartbeat.sh یکی از ساده ترین راه ها را برای نظارت بر سرورها و پردازش های شما به صورت رایگان ارائه می دهد. اگر بخواهم سرویسی را رصد کنم ، می توانم با ارسال درخواست HTTP POST به سرور heartbeat.sh و voila ، سرویس آن را کنترل کنم! من در سه مرحله آسان به شما نشان خواهم داد

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور