نحوه کار در CSS و Styling در سال 2020 چگونه است

من از همان قالب استفاده می کنم – گفتگوی بین دو توسعه دهنده ، یکی ارائه گزینه های مختلف به یک توسعه دهنده با تجربه کمتر. در حالی که مقاله خوزه بیشتر به ابزارهای JS و تنظیمات محیطی مربوط می شود ، من تصمیم گرفتم مسیری دیگر را طی کنم و موضوع دیگری را گسترش دهم ، موضوعی که اخیراً به طور فعال مورد بحث و سردرگمی قرار گرفته است – CSS و یک ظاهر طراحی شده.

داستان کامل را بخوانید