نحوه پیاده سازی سیستم ارزیابی ژست 3D انسان در برنامه های تناسب اندام AI

“آیا ممکن است یک راه حل فناوری جایگزین مربیان تناسب اندام شود؟ خوب ، کسی هنوز هم باید به شما انگیزه دهد که “بیا ، حتی مادر بزرگ من می تواند بهتر کار کند!” اما از نظر فناوری ، این نیاز سطح بالا ما را به سمت فناوری سه بعدی برآورد ژست انسان سوق داد.

داستان کامل را بخوانید