نحوه تغییر پس زمینه هر فیلم با پنج خط کد

PixelLib کتابخانه ای است که برای امکان اجرای آسان تقسیم بندی اشیا in در برنامه های واقعی ایجاد شده است. PixelLib از تنظیم تصویر پشتیبانی می کند ، که توانایی تغییر پس زمینه هر تصویر است. PixelLib اکنون از تنظیم ویدئو پشتیبانی می کند ، که توانایی تغییر پس زمینه فیلم ها و خبرمایه دوربین است. PixelLib از تکنیک تقسیم بندی اشیا to برای انجام عالی تفریق پیش زمینه و پس زمینه استفاده می کند. PixelLib از مدل deeplabv3 + آموزش داده شده روی مجموعه داده pascalvoc استفاده می کند و مجموعه داده از 20 دسته شی پشتیبانی می کند.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور