نحوه تأیید اعتبار Git خود در GitHub با کلیدهای SSH

در حالی که سعی می کنید پروژه خود را از دستگاه خود به GitHub مانند زیر فشار دهید ، با مشکل احراز هویت روبرو هستید. فرض می کنم شما تنظیمات اولیه Git و GitHub خود را انجام داده اید. اما شما با مشکل احراز هویت روبرو هستید. قبل از ایجاد کلید SSH ، کلیدهای SSH موجود را بررسی کنید ، سریعاً بررسی کنید که آیا قبلاً کلید ایجاد کرده اید یا خیر. کلید SSH عمومی خود را به حساب GitHub خود اضافه کنید. از دستور زیر برای ایجاد مجموعه ای جدید از کلیدها ، با جایگزینی * استفاده کنید.[[email protected]]با آدرس ایمیل GitHub شما.