نحوه ایجاد مکالمات هوش مصنوعی واقعی

چکیده و مقدمه

طراحی مجموعه داده

روش ارزیابی

آزمایش ها و تجزیه و تحلیل

کار مرتبط

نتیجه گیری، تکرارپذیری و مراجع

الف. فهرست کامل ابزارها

ب. اعلان سناریو

ج. پرس و جوهای غیر واقعی

د. تفاوت های ظریف در مقایسه کار قبلی

2 طراحی مجموعه داده

2.1 پلاگین ها و ابزارها

ToolTalk برای الگویی طراحی شده است که در آن کاربران فردی می توانند یک دستیار شخصی را با تعدادی افزونه در دسترس از طریق فروشگاه های آنلاین مختلف سفارشی کنند. این می تواند شبیه به نحوه سفارشی کردن تلفن خود توسط یک کاربر با برنامه هایی با عملکردهای مختلف باشد. هر افزونه شامل مجموعه‌ای از ابزارها است که برای یک هدف طراحی شده‌اند، مانند مدیریت یک تقویم، خرید بلیط فیلم یا گوش دادن به موسیقی. ما یک ابزار را به عنوان یک عملکرد واحد تعریف می کنیم که برای انجام آن هدف مانند ایجاد یک رویداد، جستجوی فیلم یا پخش یک آهنگ لازم است. ما فرض می‌کنیم که بیشتر افزونه‌ها باید چندین ابزار داشته باشند. به عنوان مثال، یک افزونه نظری «تقویم» نه تنها باید توانایی ایجاد رویدادها را داشته باشد، بلکه باید این رویدادها را جستجو، اصلاح و حذف کند.

برای مجموعه داده خود، 7 افزونه را تعریف کردیم که در مجموع شامل 28 ابزار است (برای لیست کامل به پیوست A مراجعه کنید). استفاده از دامنه های مشابه با دامنه های Li و همکاران. (2023)، ما افزونه های زیر را ایجاد کردیم:

حساب ابزار: حاوی …

Source link