نحوه استفاده از انعطاف پذیری Nginx برای قدرتمندتر کردن برنامه های شما

تنوع برنامه های منبع باز هم بزرگترین مزیت جنبش نرم افزار رایگان و منبع آزاد (FOSS) است و هم بزرگترین مانع آن برای تصویب. شما همیشه مالک برنامه ای نیستید که مصرف می کنید ، و اغلب با نظرات و محدودیت های خاصی که توسط نویسنده نرم افزار تحمیل شده است – خواه عمداً یا غیر آن همراه است.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور