نامرئی آنلاین: راهنمای خانواده برای زندگی خصوصی و امن آنلاین

\n آیا مصالحه ای بین استفاده از رسانه های اجتماعی و سایر سرویس های آنلاین رایگان وجود دارد – که در صورت عدم پرداخت، اساساً با داده های خود پرداخت می کنید – و به طور کلی از آنها برای حفظ ناشناس بودن اجتناب کنید؟ در دنیای بیش از حد متصل امروزی، این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح است.

\ حتی اگر این اولویت به سمت اجتناب از این خدمات باشد، من می‌خواستم گزینه‌های مناسب را برای افرادی که از طرف فرزندانشان از این خدمات استفاده می‌کنند یا به اشتراک می‌گذارند، بررسی کنم. هدف من این است که فرصت هایی را برای انجام این کار بدون رویکرد بی دقتی که بسیاری هنگام ارسال هر نوع محتوایی در مورد زندگی خصوصی خود انجام می دهند، فراهم کنم. این شامل در نظر گرفتن حقوق کودکان برای نداشتن ردپای دیجیتالی در آینده است.

ردپای دیجیتال و پیامدهای آن برای نسل های بعدی

در عصر دیجیتال امروزی، فعالیت‌های آنلاین ما به دقت رصد می‌شوند و چیزی را که به عنوان ردپای دیجیتال شناخته می‌شود، پشت سر می‌گذارند. این اصطلاح که اغلب به عنوان سایه دیجیتال یا ردپای الکترونیکی شناخته می‌شود، دنباله داده‌هایی را که از طریق تعاملات در اینترنت تولید می‌کنیم، از وب‌سایت‌هایی که بازدید می‌کنیم تا ایمیل‌هایی که ارسال می‌کنیم و اطلاعاتی که به صورت آنلاین ارسال می‌کنیم، نشان می‌دهد. این ردیابی های دیجیتال نه تنها رفتار آنلاین ما را آشکار می کند، بلکه می تواند پیامدهای بلندمدتی نیز داشته باشد، بر نحوه درک ما از سوی دیگران و تأثیرگذاری بر …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور