من یک شرکت موفق فین تک را در 16 سالگی تأسیس کردم – با نامزد Noonies آرین عادلی

من یک نویسنده و کارآفرین هستم. در سن 16 سالگی، اولین شرکتم، Rivo Trading، یک استارت آپ فین تک را تأسیس کردم که نامزد بهترین فناوری تجارت در سال های 2020 و 2021 توسط بنزینگا شده است. من از آن زمان با بسیاری از استارت آپ ها از فین تک تا استارت آپ های FoodTech کار کرده ام. هدف من این است که از اشتیاقم برای ساختن چیزها و حل مشکلات برای تغییر جهان به سمت بهتر استفاده کنم.