من برای مردم و ایده ها زندگی می کنم

تصویر
عکس پروفایل دیوید دیل هکر ظهر

دیوید دیل

دیوید دیل یک مدیر بازاریابی، معتاد دیجیتال و عاشق فرهنگ پاپ است.

برچسب ها