مقدمه dApps: راهنمای مبتدیان برای برنامه های غیرمتمرکز

برنامه غیرمتمرکز (dApp) یک برنامه دیجیتال یا برنامه ای است که به جای یک کامپیوتر واحد، در یک بلاک چین یا شبکه همتا به همتا از رایانه ها قرار دارد و اجرا می شود. DApp ها مخفف **برنامه های غیرمتمرکز** هستند که به این معنی است که توسط یک سازمان کنترل نمی شود و نقشی حیاتی در دنیای بلاک چین ایفا می کنند. این برنامه های کاربردی غیرمتمرکز بر روی یک. شبکه بلاک چین در یک محیط عمومی، منبع باز و غیرمتمرکز که عاری از کنترل و نفوذ مرکزی است.