مقدمه ای بر معماری باطن

به نظر می رسد Front-end یکی از محبوب ترین طراحان طی سال های اخیر است. نمایندگان جلویی نمای جلوی برنامه وب را ایجاد می کنند. این کد از HTML ، CSS و JavaScript تشکیل شده است. سه مورد از آنها جادویی را ایجاد می کنند که همه ما در اینترنت تجربه می کنیم. اما موارد بسیار بیشتری از یک برنامه وب وجود دارد که باید کار کند. Back-end طرف دیگر برنامه هایی است که ما نمی بینیم ، اما تجربه آن است.

داستان کامل را بخوانید