مقدمه ای بر زیرساخت ها برای پروژه های وب در AWS

بیایید یک پروژه خاص را با جزئیات و هزینه نگهداری زیرساخت ها بررسی کنیم. بنابراین ، ما یک برنامه WEB داخلی داریم که شامل یک وب سایت ثابت در React ، یک backend در Go ، و یک پایگاه داده DynamoDB است. همه کد در Github ذخیره شده است و برای CI / CD ما از Github Actions استفاده می کنیم. کد زیرساخت در Terraform تعریف شده است.

داستان کامل را بخوانید