معماری منعطف برای همگرایی پهنای باند پخش در فراتر از 5G: چکیده و مقدمه

نویسندگان:

(1) Rashmi Yadav، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند کانپور، هند (ایمیل: [email protected])

(2) رشمی کامران، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند بمبئی، هند (ایمیل: [email protected])

(3) Pranav Jha، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند بمبئی، هند (ایمیل: [email protected])

(4) ابهای کارندیکار، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند بمبئی، هند و دبیر دولت هند، وزارت علوم و فناوری، دهلی نو، هند (ایمیل: [email protected]).

خلاصه– در سال های اخیر استفاده از خدمات چندرسانه ای در شبکه های تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است. شبکه های تلفن همراه برای رسیدگی به این تقاضای داده پرشتاب، دگرگونی ظریفی را در معماری خود تجربه می کنند. یکی از تغییرات در این راستا، پشتیبانی از سرویس چندپخشی/پخش (MBS) در شبکه نسل پنجم (5G) پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) است. MBS برای بهبود استفاده از منابع و تجربه کاربر در شبکه های 3GPP 5G معرفی شده است. با این حال، محدودیت‌های خاصی در معماری 3GPP 5G MBS وجود دارد، مانند انتخاب روش تحویل (unicast یا…

Source link