معماری زیبا از آلارم سمت سرور

این مقاله کار سختی را که برای طراحی یک ویژگی بسیار کوچک در مقایسه با اقیانوسی از شبکه های مخابراتی انجام می شود، نشان می دهد. ارتباطات از راه دور یکی از دست کم گرفته‌شده‌ترین و غیرقابل استفاده‌ترین چیزهایی است که به اعتقاد من ویژگی‌هایی است که غول‌های مخابراتی در آغاز شبکه‌های سوئیچ بسته ارائه کردند. از هم‌اکنون، چندین ارائه‌دهنده خدمات با توجه به جنبه مالی و تمرکز اصلی اپراتورهای مخابراتی، کیفیت خدمات در تماس‌های ویدیویی، صوتی یا کنفرانسی، این ویژگی‌ها را متوقف کرده‌اند. با کمک کتابخانه‌های خاصی، وظیفه خود را برای بلوغ سرویس هشدار برای کاربر تکمیل می‌کند.