معماری انعطاف‌پذیر برای همگرایی پهنای باند پخش در فراتر از 5G: ارزیابی عملکرد

نویسندگان:

(1) Rashmi Yadav، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند کانپور، هند (ایمیل: [email protected])

(2) رشمی کامران، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند بمبئی، هند (ایمیل: [email protected])

(3) Pranav Jha، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند بمبئی، هند (ایمیل: [email protected])

(4) ابهای کارندیکار، گروه مهندسی برق، موسسه فناوری هند بمبئی، هند و دبیر دولت هند، وزارت علوم و فناوری، دهلی نو، هند (ایمیل: [email protected]).

IV. سنجش عملکرد

در این بخش، ارزیابی عملکرد هر دو معماری SSBA و 3GPP 5G پیشنهادی را با استفاده از ابزار پلاگین Eclipse ارائه می‌کنیم. [9]. ارزیابی بر اساس پارامترهای مختلفی است، مانند تعداد جلسات MBS ایجاد شده در واحد زمان، میانگین زمان پاسخ (ART)، و استفاده از پردازنده. این پارامترها در ارزیابی مقیاس پذیری شبکه، یکی از جنبه های کلیدی که ما در نظر می گیریم، مهم هستند. نرخ استقرار جلسه MBS میزان ایجاد جلسات MBS را با توجه به اقدامات خاص، مانند پیکربندی مجدد نشان دهنده پیکربندی مجدد RRC (اصلاح جلسه PDU…

Source link