معرفی مختصر الگوریتم GPT-3

تصویر
عکس پروفایل albertchristopher Hacker Noon

ترانسفورمر 3 (GPT-3) از پیش آموزش دیده ، مدل GPT-2 را دربرگرفته و تقویت می کند ، از جمله پیش عادی سازی ، مقداردهی اولیه اصلاح شده و علامت گذاری قابل برگشت. در بسیاری از وظایف پردازش زبان طبیعی (NLP) عملکردی قدرتمند از خود نشان می دهد.

GPT-3 یک الگوریتم هوش مصنوعی خود بازگشتی است که توسط شرکت توسعه یافته است OpenAI، یک آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز به هوش مصنوعی واقع در سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا.

این یک شبکه عصبی مصنوعی عظیم است که از یادگیری عمیق برای تولید متن مانند انسان کمک می کند و در مجموعه داده های متن عظیم با هزاران میلیارد کلمه آموزش داده می شود. این سومین مدل پیش بینی زبان AI در سری GPT-n و جانشین GPT-2 است.

به عبارتی ساده ، OpenAI GPT-3 از طریق ورودی میلیاردها نفر از ورودی ها تغذیه می شد و همچنین نحوه انتخاب الگوهای نوشتاری براساس ورود کاربر به آنها آموزش داده می شد. هنگامی که ورودی های کمی ارائه می شود ، مدل متن هوشمندی را به دنبال الگوی و ساختار ارسالی تولید می کند. همچنین بزرگترین الگوریتم زبان AI است که میلیاردها کلمه در روز تولید می کند.

روند کار GPT-3

این الگوریتم هوش مصنوعی برنامه ای است که می تواند کلمه یا حتی نویسه ای را که باید در متنی در رابطه با کلمات اطراف آن آورده شود محاسبه کند. به این احتمال شرطی …