معرفی راه اندازی شبیه سازی هیدرودینامیکی و راه اندازی شبیه سازی مغناطیسی هیدرودینامیک: آنها چیست؟

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) هایرین چو (조혜린)، مرکز اخترفیزیک | Harvard & Smithsonian, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA و Black Hole Initiative در دانشگاه هاروارد, 20 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA;

(2) Ben S. Prather, CCS-2, Los Alamos National Laboratory, PO Box 1663, Los Alamos, NM 87545, USA.

(3) رامش نارایان، برای اخترفیزیک وارد شوید | Harvard & Smithsonian, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA و Black Hole Initiative در دانشگاه هاروارد, 20 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA;

(4) پریاموادا ناتاراجان، طرح سیاه چاله در دانشگاه هاروارد، خیابان گاردن 20، کمبریج، MA 02138، ایالات متحده، گروه نجوم، دانشگاه ییل، برج کلاین، خیابان ویتنی 266، نیوهیون، CT 06511، ایالات متحده آمریکا و گروه فیزیک، دانشگاه ییل، صندوق پستی 208121، نیوهیون، CT 06520، ایالات متحده؛

(5) کونگ یی سو، مرکز اخترفیزیک | Harvard & Smithsonian, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA و Black Hole Initiative در دانشگاه هاروارد, 20 Garden Street, Cambridge, MA 02138, USA;

(6) آنجلو ریکارته، مرکز اخترفیزیک | هاروارد و اسمیتسونیان، 60 گاردن استریت، کمبریج، MA 02138، ایالات متحده آمریکا و طرح سیاه چاله در دانشگاه هاروارد، خیابان 20 گاردن، کمبریج، MA…