مطالعه موردی خنک سازی مایع: ابر رایانه Frontera

مطالعه موردی خنک سازی مایع CoolIT ، ابررایانه Frontera را بررسی می کند. Frontera هنگام راه اندازی در سال 2018 ، پنجمین ابر رایانه قدرتمند در جهان و سریعترین ابر رایانه در پردیس دانشگاه بود. این سیستم به عنوان سیستم طبقه رهبری در اکوسیستم زیرساخت های سایبری NSF جایگزین سیستم Blue Waters شد.

حمایت شده توسط:

CoolIT-Systems-logo-300x164.png

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  با افزایش امیدها برای بازیابی حافظه در سال 2022، سود سامسونگ افزایش یافت