مصرف برق می تواند به مرکز داده کارآمدتری منجر شود

مدیران مرکز داده به طور مداوم با چالش تامین سطوح افزایش قدرت در مناطق کاهش یافته فضا روبرو هستند.

آنها باید با رعایت محدودیت های بودجه ، حفظ سطح بحرانی ماموریت از نظر زمان کار و قابلیت اطمینان و کاهش استرس بر زیرساخت های موجود مرکز داده ، به همه این موفقیت ها برسند.

این مقاله سفید به چگونگی استفاده م solutionsثر از راه حل های نظارت و اندازه گیری قدرت برای برآوردن خواسته های فوق اشاره می کند ، در حالی که به طور همزمان یک محیط فناوری را فراهم می کند که می تواند به اهداف تجاری ، استفاده ، نظارتی و مالی دست یابد.

توسط شما آورده شده است:

Raritan-Logo-JPG.jpg

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  بعد از خرابی سرور تعطیلات، جنوب غربی با آمازون شریک شد | دانش مرکز داده